E-Power Supply

Cena silovej zložky 0 EUR bez DPH/MWH

Dodávka silovej elektriny pre obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023 je určená na základe vzorca nákupu profilu na spotovom trhu a nákladov na tkz. odchýlku v zmysle platného Prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou OKTE, a.s.

Vzorec pre výpočet nájdete v sekcii "Informačné dokumenty"

Spoločnosť E- Power Supply s. r. o. ako prevádzkovateľ miestnych distribučných sústav prevzala vzorový prevádzkový poriadok prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy, ktorý je zverejnený na webovom sídle Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Oznámenie o prevzatí vzorového prevádzkového poriadku a odkaz na zverejnený vzorový prevádzkový poriadok pre prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav nájdete v sekcii "INFORMAČNÉ DOKUMENTY".

Informačné Dokumenty

Technické podmienky

Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy E-Power Supply

Reklamačný formulár

Reklamačný formulár prevádzkovateľa distribučnej sústavy E-Power Supply

poučenie

Poučenie o neoprávnenom odbere elektriny a sankcie

podmienky rezervácie

Podmienky rezervácie distribučnej kapacity

rozhodnutie Košice

Rozhodnutie o distribučnej sústave a distribúcii elektriny pre Košickú oblasť

Povolenie

Povolenie na dodávku a distribúciu elektrickej energie

Rozhodnutie Piešťany a Nitra

Rozhodnutie o distribučnej sústave a distribúcii elektriny pre piešťanskú oblasť

Zmena ceny elektrickej energie

S účinnosťou od 1.8.2021

Rozhodnutie Žilina a Prievidza

Rozhodnutie o distribučnej sústave a distribúcii elektriny pre piešťanskú a nitriansku oblasť

Rozhodnutie

Odbor regulácie elektroenergetiky - rozhodnutie

Predbežné opatrenie Piešťany a Nitra

Predbežné opatrenie Piešťany a Nitra

Predbežné opatrenie Žilina a Prievidza

Predbežné opatrenie Žilina a Prievidza

Predbežné opatrenie Košice

Predbežné opatrenie Košice

Výpočet ceny za dodávku silovej elektriny 2023

Dodávka silovej elektriny pre obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023 je určená na základe vzorca nákupu profilu na spotovom trhu a nákladov na tkz. odchýlku v zmysle platného Prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou OKTE, a.s.

Oznámenie o prevzatí vzorového prevádzkového poriadku

Oznámenie o prevzatí vzorového prevádzkového poriadku

VZOROVÝ PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PRE PREVÁDZKOVATEĽOV MIESTNYCH DISTRIBUČNÝCH SÚSTAV

Odkaz na VZOROVÝ PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PRE PREVÁDZKOVATEĽOV MIESTNYCH DISTRIBUČNÝCH SÚSTAV


VYHODNOTENIE ŠTANDARDOV KVALITY DODÁVKY A DISTRIBÚCIE

Dodávka

Distribúcia