E-Power Supply

Cena silovej zložky 0 EUR bez DPH/MWH

Dodávka silovej elektriny pre obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2024 je určená na základe vzorca nákupu profilu na spotovom trhu a nákladov na tkz. odchýlku v zmysle platného Prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou OKTE, a.s.

Vzorec pre výpočet nájdete v sekcii

Spoločnosť E- Power Supply s. r. o. ako prevádzkovateľ miestnych distribučných sústav prevzala vzorový prevádzkový poriadok prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy, ktorý je zverejnený na webovom sídle Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Oznámenie o prevzatí vzorového prevádzkového poriadku a odkaz na zverejnený vzorový prevádzkový poriadok pre prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav nájdete v sekcii "INFORMAČNÉ DOKUMENTY".

Informačné Dokumenty

Technické podmienky

Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy E-Power Supply

Reklamačný formulár

Reklamačný formulár prevádzkovateľa distribučnej sústavy E-Power Supply

poučenie

Poučenie o neoprávnenom odbere elektriny a sankcie

podmienky rezervácie

Podmienky rezervácie distribučnej kapacity

Povolenie

Povolenie na dodávku a distribúciu elektrickej energie

Zmena ceny elektrickej energie

S účinnosťou od 1.8.2021

Rozhodnutie

Odbor regulácie elektroenergetiky - rozhodnutie

Výpočet ceny za dodávku silovej elektriny 2024

Dodávka silovej elektriny pre obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2024 je určená na základe vzorca nákupu profilu na spotovom trhu a nákladov na tkz. odchýlku v zmysle platného Prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou OKTE, a.s.

Oznámenie o prevzatí vzorového prevádzkového poriadku

Oznámenie o prevzatí vzorového prevádzkového poriadku

VZOROVÝ PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PRE PREVÁDZKOVATEĽOV MIESTNYCH DISTRIBUČNÝCH SÚSTAV

Odkaz na VZOROVÝ PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PRE PREVÁDZKOVATEĽOV MIESTNYCH DISTRIBUČNÝCH SÚSTAV

Rozhodnutie Žilina a Prievidza

Rozhodnutie Žilina a Prievidza

Rozhodnutie Nitra a Piešťany

Rozhodnutie Nitra a Piešťany

Rozhodnutie Košice

Rozhodnutie Košice

Rozhodnutie

Rozhodnutie o regulácii v sieťových odvetviach

Rozhodnutie

Rozhodnutie o regulácii v sieťových odvetviach

Rozhodnutie

Rozhodnutie o regulácii v sieťových odvetviach


VYHODNOTENIE ŠTANDARDOV KVALITY DODÁVKY A DISTRIBÚCIE

Dodávka

Distribúcia