E-Power Supply

Price of the force component 0 EUR without VAT/MWH

Dodávka silovej elektriny pre obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2024 je určená na základe vzorca nákupu profilu na spotovom trhu a nákladov na tkz. odchýlku v zmysle platného Prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou OKTE, a.s.

VZOREC PRE VÝPOČET NÁJDETE V SEKCII INFORMAČNÉ DOKUMENTY.

The company E-Power Supply s. r. about. as a local distribution system operator, it adopted the model operating procedure of a local distribution system operator, which is published on the website of the Office for the Regulation of Network Industries.

You can find the notice of acceptance of the model operating procedure and the link to the published model operating procedure for operators of local distribution systems in the

DOCUMENTS

Technical conditions

Technical conditions of the E-Power Supply Distribution System Operator

Lessons

Lessons on unauthorized electricity consumption and sanctions

Terms of reservation

Terms of reservation of distribution capacity

Permission

Permission to supply and distribute electricity

Price change in electricity

With effect from 1st August

VÝPOČET CENY ZA DODÁVKU SILOVEJ ELEKTRINY 2024

Dodávka silovej elektriny pre obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2024 je určená na základe vzorca nákupu profilu na spotovom trhu a nákladov na tkz. odchýlku v zmysle platného Prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou OKTE, a.s.

Notice of Acceptance of the Sample Operating Rules

Notice of Acceptance of the Sample Operating Rules

MODEL OPERATING PROCEDURES FOR OPERATORS OF LOCAL DISTRIBUTION SYSTEMS

MODEL OPERATING PROCEDURES FOR OPERATORS OF LOCAL DISTRIBUTION SYSTEMS

Decision Zilina & Prievidza

Decision Zilina & Prievidza

Decision Kosice

Decision Kosice

Decision Piestany & Nitra

Decision Piestany & Nitra

Decision

Decision on Regulation in Network Industries

Decision

Decision on Regulation in Network Industries

Decision

Decision on Regulation in Network Industries


Evaluation of Quality Standards for Delivery and Distribution

Distribution

Supply